PagesMurid SK Kuala Betis melakukan demontrasi 7 langkah membasuh tangan.
Dikalangan murid orang asli SK Kuala Betis yang hadir.
Ceramah disampaikan oleh DM Natasya.

Barisan Doktor Muda yang akan memberi ceramah tentang kebersihan tangan.

Penerangan oleh jurupulih anggota hospital berkenaan
dengan perkhidmatan fisiotrapi yang disediakan
Lawatan ke Hospital ini telah menyuntik semangat
ahli Kelab Doktor Muda untuk menjadi seorang doktor
Jururawat dan Pembantu Pegawai Perubatan memberi
penerangan kepada ahli Kelab Doktor Muda.


Tayangan video keadaan di Bilik Kecemasan Hospital Daerah Gua Musang
Pemeriksaan gigi murid dilakukan secara berkala
Murid melihat demontrasi menggosok gigi yang
disampaikan oleh doktor muda yang bertugas
Ceramah dikendalikan oleh Doktor Muda SekolahMurid-murid melihat demontrasi bekenaan dengan
bahaya asap rokok kepada kesihatan.
Doktor muda memberi penerangan tentang kesan
asap rokok kepada paru-paru manusia.Tayangan video bahaya asap rokok.

DOKTOR MUDA


Doktor Muda merupakan pelajar sekolah tahun 4, 5 dan 6 yang terpilih dan terlatih sebagai ’Pembimbing Rakan Sebaya’, yang bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah.

Doktor Muda ini diberi latihan mengenai asas kesihatan bagi menyediakan mereka menjadi pendidik kepada rakan sebaya. Mereka bertindak sebagai role model, promoter dan motivator kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah.

Oleh kerana itu, pemilihan calon yang sesuai sebagai doktor muda amat penting. Lazimnya, pelajar yang, berminat, sihat, kemas, berpersonaliti menarik, memiliki sifat kepimpinan, bertanggung jawab, berpengaruh, suka menolong dan cemerlang dalam akademik menjadi kriteria dalam pemilihan Doktor Muda.